Zdjęcie wykonane na wprost, na którym znajduje się kamienna rzeźba ustawiona na wysokim, kamiennym, prostopadłościennym postumencie. Figura została wykona z jasnoszarego kamienia i przypomina popiersie mężczyzny o abstrakcyjnej i uproszczonej formie. Jego rysy twarzy sprowadzone są do schematycznego przedstawienia oczu, nosa i ust. Włosy mężczyzny natomiast skomponowane są z obłej, jednorodnej bryły podobnie jak zarost brody i wąsów, które został zaznaczone za pomocą subtelnych wypukłości. Na głowie mężczyzny spoczywa także zaokrąglone nakrycie głowy, którego struktura została podkreślona za pomocą cienkich rytów.
Fot. Paweł Jóźwiak

Popiersia Książąt Pomorskich Mściwoja II i Świętopełka II

Typ obiektu
rzeźba
Data
1967
Autor
Alfons Łosowski
Adres
Park Oliwski
Dzielnica
Oliwa
Otwórz w google maps

Technika: rzeźbiarstwo w granicie

Wymiary: wys. całkowita z postumentem 370 cm, wymiary popiersia max. 130 x 85 cm

Obiekt: Dwa popiersia umieszczone na postumentach stanowią grupę rzeźbiarską zlokalizowaną w południowej części Parku Oliwskiego (zwanej francuską), w osi Pałacu Opatów. Inicjatorem budowy pomników był Wydział Kultury Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gdańsku. Rzeźby powstały w pracowni Alfonsa Łosowskiego, a ich odsłonięcie nastąpiło w 1967 r. Oba pomniki umieszczone są naprzeciw siebie, w odległości około 10 m. Popiersie przedstawiające Mściwoja (Mszczuja) II jest umieszczone na postumencie prostopadłościennym, wykonanym z szarego granitu, z wykutym wgłębnie napisem o treści: „Mszczuj II Książę Pomorski 1222–1294”. Popiersie wyrzeźbione jest z różowego granitu i przedstawia wizerunek Mściwoja według wizji artystycznej rzeźbiarza. Frontalna partia rzeźby podparta jest betonowym klinem. Popiersie przedstawiające Świętopełka II Wielkiego umieszczone jest także na prostopadłościennym postumencie wykonanym z szarego granitu, z wykutym napisem: „Świętopełk II Książę Pomorski 1195–1266”. Popiersie zostało wykonane z różowego granitu, w tym samym stylu co popiersie Mściwoja.

„Świętopełk II był wybitnym namiestnikiem Pomorza Gdańskiego, potem księciem Pomorza Gdańskiego. Toczył wiele wojen w zmiennych sojuszach (m.in. z Prusami w sojuszu polsko-krzyżackim, sojusz z Prusami i Litwinami przeciwko książętom wielkopolskim i Krzyżakom, wojny z książętami wielkopolskimi Przemysłem i Bolesławem Pobożnym), ale doprowadził do rozwoju gospodarczego Pomorza. Pod jego zwierzchnictwem Gdańsk uzyskał prawa miejskie i książę sprowadził do Gdańska zakon dominikanów. Mściwoj (Mszczuj) II, syn Świętopełka II, kontynuował jak ojciec politykę zmiennych wojennych i dyplomatycznych sojuszy. Utrwalony sojusz z Wielkopolską doprowadził właściwie do zjednoczenia obu dzielnic wspólną polityką. Zdaniem historyków rządy Mściwoja II poważnie przyczyniły się do przezwyciężania podziałów dzielnicowych.”

Miejsce: Posągi nieprzypadkowo ustawiono w Parku Oliwskim – to książęta pomorscy sprowadzili do Oliwy cystersów, późniejszą opieką przyczynili się do rozkwitu tutejszego konwentu i tutaj znaleźli ostatnie miejsce spoczynku. Ogród w stylu barokowym (francuskim), który zachował się w niewiele zmienionej postaci, założył opat Jacek Rybiński (opat klasztoru w Oliwie w latach 1740–1782) w połowie XVIII w. Parkiem zajmował się wówczas Kazimierz Dębiński, uprzednio ogrodnik w Parku w Wilanowie. Inspiracją założenia parku były klasyczne ogrody francuskie architekta André Le Nôtre, twórcy ozdobnych ogrodów w Wersalu. Główna oś kompozycyjna prowadzona od rokokowego Pałacu Opatów zakończona była parterem wodnym – prostokątnym basenem, tzw. Stawem Łabędziowym. Dłuższą oś poprzeczną stanowiła aleja skierowana na wschód w stronę morza, obsadzona dwoma rzędami formowanych lip (wysokimi do 15 m), zakończona prostokątnym rozszerzającym się kanałem obramowanym bindażami z lip. Ze względu na uzyskaną iluzję jakby odległe o 3 km morze zaczynało się tuż za kanałem została symbolicznie nazwana przez zakonników Drogą Do Wieczności, później na cześć biskupa otrzymała nazwę Książęcy Widok.

Informacje o autorze:

Alfons Łosowski – ur. w  1908 r. w Orkiewiczach (obecnie Białoruś), zm. w 1988 r. w Gdańsku. Ukończył Wydział Sztuk Pięknych na Uniwersytecie im. Stefana Batorego w Wilnie pod kierunkiem prof. Henryka Kuny, prof. Mikenasa i prof. Władimira Aleksandrowicza. W czasie wojny był żołnierzem Armii Krajowej okręgu wileńskiego. Po wojnie osiedlił się w Gdańsku. Do 1955 r. pracował jako rekonstruktor rzeźby przy odbudowie miasta.  Na podstawie skromnej dokumentacji przywrócił rzeźby będące ozdobą fasad gdańskich kamienic Głównego Miasta. W roku 1955 rozpoczął indywidualną pracę twórczą w swojej pracowni przy ul. Mariackiej 11/13. Jest autorem kilkunastu rzeźb plenerowych w przestrzeni Gdańska, które podarował miastu w 1966 r. oraz wielu prac rzeźbiarskich znajdujących się w budynkach użyteczności publicznej w Polsce oraz w kolekcjach muzealnych i zbiorach prywatnych. Tworzył przede wszystkim w granicie i  drewnie. Stworzył charakterystyczny styl, w którym łączył organiczną formę z wykorzystaniem naturalnej faktury kamienia.

Stan obiektu:

Właściciel: Urząd Miejski w Gdańsku, administrator: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

Autor wpisu: Kora Kowalska

 

INNE OBIEKTY TEGO AUTORA

Rzeźba Ptak

Typ obiektu
rzeźba
Data
1970
Autor
Alfons Łosowski
Adres
plac im. Jacka Malczewskiego

Rzeźba Marabut

Typ obiektu
fontanna
Data
1966
Autor
Alfons Łosowski
Adres
ul. Piwna 48/49

Rzeźby na przedprożu byłej pracowni Alfonsa Łosowskiego

Typ obiektu
rzeźba
Data
1980
Autor
Alfons Łosowski
Adres
ul. Mariacka 11/13
OBIEKTY W TEJ SAMEJ DZIELNICY

The Spirit of The Baltic Coast

Typ obiektu
rzeźba
Data
2017
Autor
Viktor Morin
Adres
Zespół Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych, ul. Czyżewskiego 31

Shore Leave Predatory

Typ obiektu
rzeźba
Data
2017
Autor
Bernd Fuchs
Adres
Zespół Szkół Architektury Krajobrazu i Usługowo-Handlowych, ul. Czyżewskiego 31

Kamień pamięci profesorów, twórców gdańskiej biologii w latach 1967-1970

Typ obiektu
inne
Data
1.10.2012
Autor
Jan Szczypka
Adres
Kampus Oliwski UG
ZOBACZ INNE OBIEKTY

Mural bez tytułu

Typ obiektu
mural
Data
07.2011
Autor
Mazu Prozak
Adres
ul. Pilotów 14a

Dekoracja fasady kamienicy przy Długiej 4

Typ obiektu
fasada
Data
1953
Autor
Jan Rzyszczak, Boguchwała Bramińska
Adres
Długa 4

Pomnik Józefa Piłsudskiego

Typ obiektu
pomnik
Data
11.11.2006
Autor
Tomasz Radziewicz
Adres
skwer u zbiegu al. Grunwaldzkiej i al. Wojska Polskiego
Brakuje obiektu?

Pomóż nam budować bazę gdańskich obiektów sztuki, wypełniając formularz i dodając zdjęcia

GAPS brakujący obiekt grafika GAPS brakujący obiekt grafika GAPS brakujący obiekt grafika GAPS brakujący obiekt grafika