Zaproponuj obiekt

    Administratorem danych osobowych jest Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA w Gdańsku, ul. Jaskółcza 1, 80-767 Gdańsk. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu weryfikacji i zakwalifikowania wskazanego obiektu do zamieszczenia w projekcie „GAPS” zgodnie z Regulaminem.